lezingen

LEZINGEN


De onzichtbare kant van wonen
Je fysieke omgeving doet meer met je dan je beseft…

Een inspirerende lezing die je op een hele andere manier leert kijken naar alles wat met wonen en jouw (t)huis te maken heeft.

Onze fysieke thuisomgeving heeft veel invloed op hoe wij ons voelen, wat we denken en hoe we ons gedragen. De effecten daarvan zijn sterker dan we vaak realiseren.
Het is mijn passie om je bewust te maken hoe dat werkt en wat je zelf kunt doen om te zorgen dat jouw huis een positieve invloed op je heeft. Waardoor jij je fijner voelt en beter functioneert.

Wist je bijvoorbeeld dat de plek en de manier waarop we zitten invloed heeft op onze gemoedstoestand en hormoonhuishouding?
Of dat we sneller genezen als we voldoende daglicht krijgen en zicht hebt op natuur?

Huis en spullen zijn daarbij een middel, niet het doel. De focus ligt veel meer op de onzichtbare kant van wonen: zoals beleving, veranderende levensomstandigheden en thuisvoelen. Wat helpt bij het creëren van een prettig leefbaar en passend thuis en wat zijn daarbij de stoorzenders? Dat gaat veel verder dan de eenzijdige aandacht voor vormgeving, styling en snel wisselende trends die in de woonwereld meestal leidend is.

Vaak kun je met kleine ingrepen, beperkte middelen en de spullen die er al zijn een aangename en heilzame thuisomgeving maken. Een informele en duurzame aanpak: goed voor mens en milieu!


Opruimen…

Tijdens deze inzichtgevende en praktische lezing ontdek je waar de behoefte aan spullen om ons heen vandaan komt en welke invloed spullen hebben op je welzijn en gezondheid. Zeker als het er te veel zijn of als er veel rommel is kun je daar, vaak onbewust, heel veel last van hebben.

Hoe pak je het aan als je daarin iets wilt veranderen, op een bij jou passende manier, zodat het een positief effect heeft op je leven?


Seniorproof wonen…

De emotionele en praktische kant van een levensloop bestendig (t)huis.

Wat kun je doen om in je huis te blijven wonen, ook als je omstandigheden veranderen? Of ga je dan liever verhuizen? Pas je je huis nu al aan of later als bijvoorbeeld je gezondheid of mobiliteit minder wordt?

Zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen gaat over heel veel meer dan de standaard praktische aanpassingen. Welke andere aspecten spelen, vaak onbewust, een belangrijke rol bij een gezonde thuisomgeving?
Daar gaan we in deze lezing uitgebreid op in.


Alle lezingen duren circa een uur en bevatten naast inspiratie ook voorbeelden uit de praktijk en handige tips.
Na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen. Prijs is in overleg.